Weekly News

Unik behandling av förkylning

Sep 3, 2017 Att förhindra en uppkommande förkylning eller i alla fall kunna halvera tiden man drabbas låter lite som en dröm – men med ColdZyme är detta i högsta grad möjligt! När vi nu närmar oss den kalla och mörka årstiden kommer därför Enzymaticas förkylningsbehandling ColdZyme in som en räddare i nöden.

Ett nytt sätt att åldras

Sep 3, 2017 Tiderna förändras och vi med dem. Att bli 70 i dag är på många sätt annorlunda mot att bli det för 20 eller 30 år sedan. Amelia Adamo guidar oss in i 70 – det nya 50.

Benskörhet är vanligast i världen i Sverige

Sep 3, 2017 Benbrott till följd av benskörhet är vanligast i världen i Sverige. Att människor lever längre är en av de bakomliggande orsakerna till att andelen med benskörhet ökar.

40 procent av alla kvinnor över 80 år drabbas av benskörhet. Svenskarna är det folk som drabbas mest i världen. För samhället är osteoporosfrakturer, där patienten blir liggande länge på sjukhus, det tillstånd som kostar mest näst efter stroke. berättar Mattias Lorentzon, forskare och professor i geriatrik samt läkare på osteoporosmottagningen i Mölndal.

Aktivt boende med extra allt

Sep 3, 2017 Miljösmarta bostadsrätter vid stranden eller mitt i staden, med möjlighet till ett aktivt liv året om, blir verklighet i Öckerö, Särö, Tyresö och Mölnlycke.

Frisk satsning på ökad trygghet

Sep 3, 2017 Det pratas mycket om en ökad segregation i vårt samhälle i dag. Ofta handlar det om kulturella och religiösa uppdelningar, och ålderssegregationen får ofta en relativt underordnad betydelse. Men så är inte fallet i Göteborg där man tagit utmaningen på allvar och satsar friskt på att få ihop olika åldersgrupper och på så sätt skapa ett tryggare samhälle med plats för alla.

Bonum satsar på seniorboenden med det lilla extra


Jul 10, 2017 Bonum Seniorboende ägs av Riksbyggen och är specialiserade på att bygga bostadsrättslägenheter för seniorer. Bonums koncept, seniorlägenheter med det lilla extra, närhet till service och en Bonumvärd som kan arrangera sociala aktiviteter och hjälpa till med stort och smått, uppskattas av många.

Tillgången på seniorboenden – en strategiskt viktig fråga


Jul 9, 2017 Efterfrågan på olika typer av seniorbostäder kommer att öka markant de kommande åren. Ilja Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, anser därför att kommuner bör prioritera byggnationen av seniorbostäder på attraktiva service- och kollektivtrafiknära lägen.

Bo aktivt året om!

Jul 9, 2017 Bo Aktivts energi- och miljösmarta bostadsrätter ramas in av ett stor inglasat atrium och är ett exempel på nytänkande seniorboenden.