Weekly News

Irland – ett måste på din bucketlist

Mar 18, 2016 Det finns gott om måsten och önskemål l på en golfares ”bucketlist”. Om du har en egen sådan lista antar jag att Irland står högt upp på densamma. Hela Irland, den gröna ön, vimlar av bra golfbanor. Men det finns en del måsten.

Golfnyttan – en samhällsresurs

Mar 18, 2016 Under 2014 presenterade Svenska Golfförbundet en utredning om idrotten golf och den samhällsnytta som golfen tillför det svenska samhället. För att belysa just golfens position i Idrottssverige görs jämförelser med andra idrotters samhällsnytta. För ordningens skull poängteras att utredningen definierar samhällsnytta dels som de hälsoeffekter som olika idrotter tillför de som utövar den och dels som de ekonomiska resurser som tas i anspråk och/eller inte tas i anspråk tack vare utövandet densamma.

Upptäck nya golfdestinationer

Mar 18, 2016 Vi golfare är ständigt på jakt efter nya trevliga resmål som man kan kombinera med golfspel. Vi har kollat på tre länder som vi tycker att du ska titta närmre på.

Vi ger aldrig upp!

Mar 18, 2016 Den ene har opererat sitt högra knä 36 gånger, det vänstra bara 14 gånger. Den andre har ADHD. Den tredje har amputerat benet. Den fjärde har svårt att fokusera och den femte bara skrattar. Låter det som bra förutsättningar för att bli golfspelare?

Linksgolf i Sverige

Mar 18, 2016 Skåne har ett 70-tal aktiva golfanläggningar. Tre av dessa klassas som linksbanor enligt definitionen i linksbibeln; Peper & Campbells True Links!.

Golfarkitekter påverkar utvecklingen

Mar 18, 2016 Initialt var det de brittiska instruktörerna som William Hester och Ted Roberts som designade banorna i Sverige. Senare kom svenska specialister som Nils Sköld och Sune Linde att utveckla banor i Sveriges natur.

Skrota mental träning?

Mar 18, 2016 Kan du slumra dig till en drömrunda och är det möjligt att en målbild hjälper dig att undvika grova tavlor på golfbanan. Under begreppet mental träning ryms både det ena och det andra. Ibland tämligen flummiga tips.

Boende utomlands

Mar 18, 2016 När du vill förverkliga drömmen om att köpa bostad utomlands finns det gott om råd och tips att få kring de flesta länder du är intresserad av. En trygghet kan vara att prata med en svensk mäklare i det land eller på den ort där du vill köpa.