Weekly News

Yrkeshögskolan Kungsbacka Annons

Yrkeshögskolan Kungsbacka – det personliga valet

Yrkeshögskoleutbildningar är en unik utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv. Kungsbacka jobbar aktivt för att alla ska få en individuellt anpassad LIA (lärande i arbete) som leder till jobb vid examen. Kungsbacka har en central placering mellan flera expansiva regioner som gör det lätt för studerande att samverka med företag i både Halland och Västra Götaland.

"2016 fick 100 procent av alla studerande jobb efter utbildningen."

Varje utbildning har plats för 24 studerande vilket innebär att lärarna har möjlighet att hjälpa alla och samtidigt lära känna dem. Detta gör i sin tur processen att hitta LIA-praktik mycket enklare. Yrkeshögskolan Kungsbacka anordnar regelbundna studiebesök på företagen och sätter stort fokus på att de studerande får ett brett nätverk. Att erbjuda effektiv och professionell utbildning av hög kvalitet som motsvarar såväl individens önskemål som samhällets och arbetslivets behov är skolans koncept.

Skolan hjälper de studerande med att närma sig företagen genom att anordna LIA-workshops där de diskuterar intressanta och viktiga frågor inför arbetslivet. Skolan bidrar med att identifiera de studerandes styrkor och hjälper till med telefonsamtal, mail och övningsintervjuer där de får ständig feedback. Som studerande på Yrkeshögskolan Kungsbacka får man hjälp med att analysera platsannonser och hur man säljer in sig själv hos arbetsgivaren. De börjar med detta ett år innan LIA-perioden och det ligger som en röd tråd genom utbildningen. Här står individen i fokus. Genom ett kontinuerligt och nära samarbete mellan utbildningsledare och studerande hittar alla sina rätta platser. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor då 90 procent av de studerande fått arbete inom sina respektive yrkesområden efter avslutad examen.

Yrkeshögskolan Kungsbacka har en mycket hög andel av sina studerande i anställning vid examen. Skolan arbetar aktivt för att uppnå detta. I maj 2016 tog två klasser examen inom Byggprojektör CAD/BIM och CAD-konstrukör produktutveckling/design. Sex månader senare hade alla fått jobb inom utbildningsområdet.

Detta beror på att de hittat ett fungerande arbetssätt, menar Kerstin Uddenberg, rektor på Yrkeshögskolan Kungsbacka. Framgångsfaktorn för att 100 procent av alla de studerande på skolan fått jobb efter studierna är den höga matchningsgraden, det nära arbetssättet mellan studerande och lärare och det regelbundna nätverkandet med företagen. Eftersom vi är en kommunal skola har vi stora möjligheter att sätta in hjälp vid olika behov för de studerande då kompetens finns inom förvaltningen. Både vad gäller stödlärare inom olika ämnen och individuell handledning.

Även om de studerande inte har alla betyg eller inte uppfyller det formella antagningskravet om betyg från gymnasieskolan så är alla välkomna att söka. Ledningsgruppen har möjlighet att anta studerande som inte når betygsnivån och ser praktisk erfarenhet som ett stort plus. Det kallas för reell behörighet.
– Vi ser mycket positivt på om den sökande har praktisk bakgrund, avslutar Kerstin. 
Joel Öman som är tidigare studerande på Yrkeshögskolan Kungsbacka fick redan under sin första LIA-period löfte om anställning på Skanska där han nu arbetar som BIM-koordinator.
– Det är jättebra att möjligheten finns att man kan jobba några år och sedan gå tillbaka till studier när man kommit på vad man verkligen vill satsa på. Yrkeshögskolan erbjuder dessutom korta utbildningar som finns över hela landet vilket passar bra när man har familj.

Joel gillar att man får möta arbetslivet tidigt i utbildningen eftersom LIA-perioden ger en chans att testa på och se var man hör hemma. Han tycker också att det är bra att utbildningsplanen förändras utifrån arbetsmarknadens behov och att de studerande kan vara med och påverka utbildningen – både för sin egen del och för framtida studerande.
– Sök djupt i hjärtat och försök finna vad du brinner för. Du kommer att göra ett bättre jobb om du gör något som du innerst inne tycker är roligt. När man väl har bestämt sig finns det obegränsade möjligheter inom YH, avslutar Joel.

Joel Öman, tidigare studerande på Yrkeshögskolan Kungsbacka

Är du intresserad av att studera på Yrkeshögskolan Kungsbacka? Klicka här för att komma till ansökan.

Fakta

KONTAKT:
Yrkeshögskolan Kungsbacka
Gymnasiegatan 44 434 42
KUNGSBACKA
Tel: 0300-83 44 15
yrkeshogskolan@kungsbacka.se

Dela artikeln

Journalist

Redaktion, European Media Partner

Fler artiklar