Weekly News

Värdefull möjlighet till fort­bildning på distans

Behovet av kompetens inom styr- och reglerteknik är stort i Sverige. Det tar man fasta på hos Yrkeshögskolan i Enköping. Den 5 september startar nya utbildningen Styr och reglerspecialist, en ettårig distansutbildning som riktar sig till personer som redan är verksamma inom yrket.

– Genom att göra den till distansutbildning slipper man ta ledigt för att plugga utan kan istället fortsätta jobba parallellt, säger Marin Ancons, utbildningsansvarig.

Styr- och reglerteknik handlar om helautomatiserade system som återfinns på många ställen, till exempel ventilationsutrustning. Specifikt handlar utbildningen om att höja kompetensen, framförallt när det gäller själva styrenheterna som sköter systemen.

– Dels har vi för få som kan den här tekniken, och dels går utvecklingen oerhört snabbt vilket hela tiden ställer höga krav på fortbildning.

Den ettåriga utbildningen Styr och reglerspecialist har kursstart den 5 september och det är redan nu möjligt att söka. Undervisning sker över nätet, samt med kontinuerliga möten på skolan.

– Det här innebär en värdefull möjlighet att utvecklas inom sin yrkesroll, säger Martin Ancons.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion Framtidens Utbildningar

Fler artiklar