Weekly News

Fredrik Malmberg, barnombudsman BARN

Vad vet du om ditt barns rättigheter?

Alla människor har mänskliga rättigheter, men barn har sina egna. De handlar både om barnet och dig som förälder. Och om samhällets skyldigheter att stödja dig och ditt barn.

Ditt barn är en person med egen vilja och förmåga. Med lika stor rätt till respekt som en vuxen. Men också mer beroende. Därför ger barnkonventionen särskilda rättigheter till alla mellan noll och 18 år. 

Ett bra liv för barn är ett liv där både behov och rättigheter är tillgodosedda. Där man både får skydd och omsorger och blir lyssnad på och respekterad som en egen individ.

Att leva med barn, att vara förälder är inte så lätt alla gånger. Att alltid veta vad som är bäst. Att ta ansvar, att vara lugn och klok. Alla föräldrar har väl dagar då man inte känner sig så lyckad? Och det eviga dilemmat – att bestämma själv eller låta barnet bestämma – kommer ingen undan.

Barnkonventionen är ingen föräldrahandbok. Men den ger dig värderingar att bygga på. Med barnkonventionen och ditt eget förnuft klarar du dig långt. 

Så här säger barnkonventionen om föräldrar och andra vårdnadshavare:

• Föräldrarna har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är både en rättighet och en skyldighet.

• Föräldrarna ska ge barnet vägledning och råd, men också lyssna på barnet och ta hänsyn till hans eller hennes tankar.

• Båda föräldrarna har ansvar gemensamt. De ska sätta barnets bästa främst.

• Föräldrar har rätt till stöd från samhället.

Du kan också använda barnkonventionen för att ta tillvara ditt barns rättigheter. För det är inte bara du som förälder som har ansvar. Staten, landstingen och kommunerna är skyldiga att följa barnkonventionen när de erbjuder till exempel hälso- och sjukvård, förskola och skola. Och de där dagarna då det inte känns så enkelt att vara förälder, då har du rätt till stöd. Använd den rätten – för ditt barns bästa. 

Fakta

Vill du prata med någon om ditt barn? Få råd av en expert? Vi har samlat information om barns rättigheter och samhällets stöd på barnombudsmannen.se/viktigastavallt

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Malmberg

Fler artiklar