Weekly News

Unik behandling av förkylning

Att förhindra en uppkommande förkylning eller i alla fall kunna halvera tiden man drabbas låter lite som en dröm – men med ColdZyme är detta i högsta grad möjligt! När vi nu närmar oss den kalla och mörka årstiden kommer därför Enzymaticas förkylningsbehandling ColdZyme in som en räddare i nöden.

På våra nordliga breddgrader finns det väl knappast en enda person som inte fasar över förkylningar och hur de påverkar våra liv. Oavsett livssituation, så är det sällan man har tid eller lust att åka på en förkylning med allt vad det innebär. Arbetsliv, skolarbete och aktiviteter påverkas och inte sällan måste man tacka nej till något riktigt trevligt bara för att man är förkyld eller helt enkelt känner sig allt för eländig.

Det finns hur många huskurer som helst för att stoppa eller lindra just förkylningar, och vi vet ju alla att de sällan hjälper. ColdZyme, som behandlar orsaken till förkylningen – förkylningsviruset – har i en rad tester visat sig vara ett synnerligen effektivt vapen.
– Det stämmer, ColdZyme är helt unikt, för det behandlar själva orsaken till förkylningen – förkylningsviruset självt, förklarar Ulf Blom, marknadsansvarig på Enzymatica, och utvecklar:
– Först och främst så kan ColdZyme förebygga förkylningar. Genom att man redan när man är exponerad för risken att få en förkylning, till exempel vid flygresa, kollektivtrafik eller om en familjemedlem är förkyld, använder ColdZyme förebyggande för att slippa bli förkyld.

I de fall man inte lyckas stoppa förkylningen innan den bryter ut kan ColdZyme såväl lindra symtomen som tiden man faktiskt är sjuk. Studierna har visat att man med ColdZyme kan mer än halvera förkylningstiden och samtidigt minska virusförekomsten i munhåla och svalg med upp till 99 %.
– ColdZyme, som kommer som munspray är väldigt enkel att använda och ger en snabb symtomlindring, vilket jag tror alla tycker är tacksamt vid förkylningar, menar Ulf Blom. Det är kanske därför som ColdZyme är så populär bland apotekspersonal också. I en nyligen genomförd undersökning utförd på Svenska Apotek så visar det sig att ColdZyme är den produkt som rekommenderas oftast av Svenska apotekare för att förebygga och förkorta förkylning (© GfK Mystery Shopping & Attitudinal Study, Maj 2017)

Även om vi nog alla vill undvika förkylningar finns det många grupper som av olika anledningar är mer eller mindre tvingade att hålla sig friska – annars blir de negativa effekterna förödande. På många arbetsplatser, inte minst inom vård- och omsorgssektorn, kan höga sjukskrivningstal påverka såväl patienternas som personalens livskvalitet.

Därför kan de resultat som ColdZyme uppvisat; en kraftig reducering av antalet sjukskrivningsdagar bland personalen och en lika tydlig minskning av förkylningssymtomen, inte bara spara pengar utan dessutom förbättra situationen för samtliga inblandade.
– Den studie vi genomförde på de anställda på ett äldreboende gav tydliga resultat. Med hjälp av ColdZyme minskade vi den genomsnittliga sjukskrivningstiden från 5,2 till 3,7 dagar under förkylningssäsongen, förklarar Ulf Blom och tillägger:
– Dessutom rapporterade 63 procent av personalen att man hade betydligt mildare förkylningssymptom när man använde ColdZyme.

Att minska sjukdagarna på en arbetsplats är positivt ur en rad olika perspektiv, inte minst kopplat till arbetsmiljö, stress samt rent ekonomiska. Men ColdZyme har också visat sig vara riktigt bra i kombination med elitidrott. Få elitidrottare har egentligen tid att vara förkylda – en längre frånvaro från träningen under intensiva och specifika träningsperioder kan vara katastrofala. Den svenska OS-mästarinnan Jenny Rissveds har precis som tre av teamen i den brittiska OS-truppen framgångsrikt utvärderat ColdZyme inför RIO OS 2016 och kommit fram till att antalet träningsdagar som går förlorade på grund av envisa förkylningar minskat markant.

Jenny Rissveds, med ett färskt OS-guld på pakethållaren, har under flera år använt sig av ColdZyme, främst i ett förebyggande syfte och det har haft just den effekten:
– Livskvalitetsmässigt är det bättre, jag slipper oroa mig för att bli smittad när jag kommer till platser med mycket folk om jag står inför en viktig tävling eller träningspass, förklarar Jenny Rissveds.

Hon ser också tydliga tecken på att antalet sjukdagar har minskat:
– Sjukdagarna är färre och det känns som om jag har kontroll över mina förkylningsdagar.

ColdZyme har i flera olika idrotter visat att det hjälpt elitutövare att skydda sig mot förkylningar och därmed förhindra förlorade tränings- och tävlingsdagar. I en nyligen publicerad studie på elitidrottare med ColdZyme, så reducerades antalet sjukdagar med mer än 50 procent i de två grupperna av hockeyspelare och skidåkare som deltog, i förhållande till tidigare obehandlade kontrollperioder. Studien visar också att de elitutövare som blev förkylda och som använde ColdZyme upplevde mildare symtom och förbättrad livskvalitet jämfört med tidigare obehandlade förkylningar.
När vi nu går in i mörkare tider känns det ju därför betryggande att man kan göra som elitidrottarna - att faktiskt förebygga det där eländet som förstör så mycket för oss. För vi vill ju alla ha så mycket kontroll som möjligt, även om vi inte ska till OS…

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar