Weekly News

Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk Vetenskap MAT & DRYCK

Styrketräning förbättrar livskvaliteten

Starka muskler och ett starkt skelett skapar bättre förutsättningar för ett långt och friskt liv. Ändå skriver många läkare hellre ut mediciner än fysisk aktivitet till sina patienter. Men kanske är det en trend som håller på att vända?

"Den bästa träningen är den som bli av."

Michail Tonkonogi är professor i Medicinsk Vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi vid Högskolan i Dalarna. Han betonar vikten av att fortsätta med fysisk aktivitet och träning även när man kommer upp i en högre ålder.

– Våra kroppar är designade för att vara aktiva och samtidigt är de programmerade för att spara energi. Det innebär att muskler vi inte använder, de förtvinar till slut, säger Michail Tonkonogi.

När muskler försvagas och förtvinar blir konsekvenserna för hälsan allvarliga. Michail Tonkonogi menar att det här är ett område som tyvärr ofta glöms bort när man talar om seniorers hälsa.

– En vältränad muskulatur hanterar socker på ett bättre sätt och minskar risken avsevärt för diabetes av typ 2, säger han. Även risken för andra åldersrelaterade sjukdomar som exempelvis Alzheimers och olika hjärtsjukdomar är förhöjd bland dem som har svaga muskler.

Enligt Michail Tonkonogi räcker det inte, som många kanske tror, att hålla igång med regelbundna promenader eller exempelvis stavgång.

– Konditionsträning är viktigt på flera sätt, men det gäller att inte glömma bort att träna explosivt, alltså att träna upp sin muskelstyrka. Det här glömmer många äldre bort, och andra är kanske rädda för att ta i för mycket och låter hellre bli.

Alla mår bra av styrketräning och en stark muskulatur förebygger allt ifrån fallskador till benskörhet.

– Med starkare muskler förbättras balansen och risken att falla minskar, säger Michail. Och om man trots det har otur och faller, så skadar man sig mindre och läker fortare om man har vältränade muskler.

Depression är en annan vanligt förekommande problematik bland äldre, och även här finns bot och hjälp att hämta i renodlad styrketräning.

– Studier visar att träning ofta fungerar betydligt bättre än antidepressiv medicin vid behandling av äldres depressioner, ändå är det en stor andel av våra äldre som enbart förskrivs mediciner.

Michail Tonkonogi menar dock att ett viktigt skifte håller på att ske, och att nya utbildningar börjar ta form inom medicinsk träning. Han efterlyser dock även större kunskaper och mer utbildning av läkare inom de medicinska effekterna av fysiskt träning.

– Det är viktigt att betona att man inte måste gå på gym. All muskelträning är positiv. Man kan lyfta sina matkassar upp och ned när man varit och handlat, eller gå några extra varv i trappan. Musklerna struntar i om man är på gymmet, i skogen eller hemma i sovrummet.

Det är framför allt viktigt att hitta en träningsform som man trivs med, så att man fortsätter träna och skapar en rutin.

– Den bästa träningen är den som bli av. Det är bra att prova på olika saker, dels för variationens skull, dels för att hitta de träningsformer som man tycker är roliga.

Michail menar att fördelen med styrketräning är att alla kan ägna sig åt det. Även om man är sängliggande av en skada eller av sjukdom så mår man bättre om man ändå fortsätter att träna de muskler som man kan träna.

– Som äldre tränar man ofta inte för att vara snygg på stranden, utan för att få en god livskvalitet. Äldre bör ställa krav på sina gym och efterfråga personal med specialkompetens i träning för seniorer. Det är bara en tidsfråga innan gymmen inser den kommersiella potentialen i den här gruppen, säger Michail.

Fakta

Michail Tonkonogis bästa tips:

1. Träning ska vara kul - den näta träningen är den som blir av.

2. Variation är viktigt och var inte rädd för att spänna musklerna.

3. Träning behöver inte kosta pengar - man kan lika gärna lyfta mjölkpaket och stockar i skogen som vikter på gymmet.

Dela artikeln

Journalist

Nina Quist

Fler artiklar