Weekly News

Stort bidrag till strokeforskning

Lunds universitets strokeforskare har fått en stor donation. 

Pengarna, 16 miljoner kronor, skänks av Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och fördelas över en sexårsperiod. Donationerna kommer användas av forskarna för att hitta nya sätt att förhindra stroke, samt nya behandlingar. Dessutom kommer pengarna att användas till priser som årligen ska delas ut till den bästa avhandlingen och de fem bästa masterprojekten inom området stroke.

Stroke är en av våra stora folksjukdomar. Årligen drabbas cirka 30 000 personer i Sverige, i världen är det uppemot 15 miljoner. En tredjedel avlider och en tredjedel drabbas av olika sorters funktionhinder som följd av sjukdomen.

Cirka 70 forskare vid Lunds universitet är idag verksamma inom strokeforskningen. Fokus ligger särskilt mycket på att förbättra hjärnans funktion efter stroke. Det sker bland annat både genom experimentell forskning och kliniska studier.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar