Weekly News

SPF Seniorerna – för att rikare liv

Att bli äldre i dag är inte samma sak som för 50 år sedan. I dag är många fortfarande vid god hälsa när det är dags att gå i pension. Det gör att vi har betydligt större möjlighet att göra det vi vill.

Att bli äldre i dag är inte samma sak som för 50 år sedan. I dag är många fortfarande vid god hälsa när det är dags att gå i pension. Det gör att vi har betydligt större möjlighet att göra det vi vill.

Hur bidrar SPF Seniorerna till ett rikare seniorliv?

– SPF Seniorerna finns över hela landet med cirka 820 lokala föreningar. Här hittar du nya och gamla vänner. Föreningarna ordnar en mängd olika aktiviteter - allt från resor till när och fjärran, studiecirklar, fysiska aktiviteter och väntjänster. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad som är möjligt. SPF Seniorerna har även en viktig roll genom det påverkansarbete vi driver.

Påverkansarbete – vad menas med det?

– SPF Seniorerna skapar opinion och påverkar beslutsfattare i frågor som är viktiga för våra medlemmar. Våra prioriterade frågor är valfrihet i vård och omsorg, äldres ekonomi och boende. Lokalt gör vi skillnad bland annat genom ett aktivt deltagande i kommunernas och landstingens pensionärsråd. Vi skriver insändare, arrangerar politikerutfrågningar och informationsträffar med tjänstemän.

På riksplanet träffar vi berörda ministrar och framför våra åsikter och argument. Vi driver landsomfattande kampanjer för att skapa opinion, nu senast Pensionsbromskalkylatorn, som på ett pedagogiskt sätt belyser konsekvensen av den så kallade bromsen och varför det är nödvändigt med en översyn av hela pensionssystemet.

Varför ska man bli medlem i SPF Seniorerna?

– Många har fullt upp de första åren som pensionär. En del hjälper till med barnbarnen, vissa vill resa och ytterligare några vill utveckla fritidsintressen som de äntligen har tid till. Några jobbar vidare, andra söker en social gemenskap och ett sammanhang som kan ersätta det som fanns på arbetsplatsen. Du är välkommen oavsett vilka intressen du har. Som medlem bidrar du till att vi kan skapa goda förutsättningar för ett rikt seniorliv genom aktiviteter, gemenskap och påverkansarbete.

Dela artikeln

Journalist

SPF Seniorerna

Fler artiklar