Weekly News

SEX saker du inte visste om snarkning

ANNONS FRÅN MYOROFACE AB. Semestertider – dags för husvagnssemester, en romantisk resa med din partner eller den årliga släktträffen? En dålig nattsömn kan förstöra det mesta. Vem har inte hört en irriterad röst på natten: ”Jag kan inte sova, du snarkar”? Med förväntan om att den andra snarast lämnar rummet eller vänder sig på sidan. 


Kanske sover din partner redan i ett annat sovrum på grund av just snarkning? En tyst överenskommelse som ni sällan delar med andra, men där längtan efter att kunna vakna upp sida vid sida är stor? Eller ligger du och lyssnar på andningsuppehållen och räknar sekunderna? Många av oss känner säkert någon som borde läsa vidare här. 

1. En vanlig orsak till snarkning och sömnapné är förslappad muskelaktivitet i tunga, mjuka gommen och övre luftvägar – men som nu går att träna upp. Studier visar att IQoro® stärker och ökar spänsten i denna muskulatur[5, 6]. Detta förklarar varför IQoro® kan lindra snarkbesvären och förhindra att de övre luftvägarna kollapsar och orsakar andningsuppehåll.

 * Fler anledningar till snarkning är bl.a. konsumtion av alkohol, sömntabletter eller muskelavslappnande medicinering, fettansamlingar runt buk, hals, haka, förstorade körtlar i svalg eller näsa mm.

2. I extrema fall har ljuden av snarkning uppmätts till 80 decibel[2], som kan liknas vid ljudet av en högtrafikerad väg eller som att stå 100 meter från ett tåg som passerar i 100 km/h. Den snarkning som nattligen stör andra sovandes i samma eller omliggande rum kallas Social snarkning, även om ett mer passande namn kanske varit asocial snarkning? 

3. Ljuden uppstår när svalget är för trångt och mjuka gommen (lat. Velum) börjar vibrera. Mjuka gommen är en muskel i svalget som går att träna. Om du gapar och tittar i en spegel ser du en liten spene som hänger ner i svalget, i området ovanför den har du mjuka gommen.

Dagtid reagerar musklerna i svalget reflexmässigt och vidgar svalget vid inandning, men när vi sover slappnar även musklerna i svalget av. Har musklerna en dålig spänst och muskelaktiviteten blir allt för låg, klarar vissa individer inte av att hålla luftvägen öppen vid inandning. I kombination med dålig spänst i tunga, som då faller bakåt och dålig spänst i mjuka gommen kan detta utöver snarkning resultera i ett andningsuppehåll – sömnapné.[1, 2]

4. Snarkning – drabbar fler män än kvinnor – även om det är vanligt att kvinnor snarkar under slutet av graviditeten

Att omkring 18 % av männen och 8 % av kvinnorna snarkar regelbundet visar flera studier vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sunderby sjukhus i Luleå. Däremot snarkar 20 % av kvinnorna mot slutet av graviditeten och löper, enligt forskare i Umeå, dubbelt så stor risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning.[1]

5. Andelen som lider av andningsuppehåll, sömnapné, är vanligare än vad man hittills trott – kan leda till allvarliga hälsorisker.[1, 4]      

Att ha sömnapné, utan symptom dagtid, är dubbelt så vanligt bland män (24 %) som bland kvinnor (9 %). En ny svensk studie visar emellertid att sömnapné är betydligt vanligare än vad man tidigare trott. En så stor andel som 50 % av alla kvinnor mellan 20 och 70 år har sömnapné.[4]

Forskningsrön visar också att sömnapné har ett samband med flera allvarliga sjukdomar: förhöjt blodtryck, hjärt-och kärlsjukdomar, stroke, diabetes och depression.[3, 1]  

6. Räknar du till tio sekunders andningsuppehåll? Tio sekunder = sömnapné hos vuxna[1]

Räknar du till tio sekunder utan att personen andas under denna tid – se till att personen tar kontakt med sin vårdcentral eller husläkare som remitterar vidare till specialistklinik för sömnutredning. 

Hos en person med grava sömnapnéer kan apnéer inträffa upp till 600 gånger under en och samma natt med efterföljande mikrouppvakningar och syresänkningar i blodet, vilket innebär stora hälsorisker, som bör tas på allvar.


Mer läsning:


1. Hjärt och lungfonden (2016), Sömnapné – En skrift om andningsuppehåll under sömn, vetenskapligt ansvarig: Karl Franklin, universitetslektor och överläkare, Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå, Experter: Richard Harlid, överläkare vid Aleris FysiologLab i Stockholm; Jan Hedner, professor i sömnrelaterade sjukdomar, Sömnlaboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg; Michael Lysdahl, Aleris FysiologLab i Stockholm; Eva Lindberg, docent och överläkare, verksamhetschef för lung och allergikliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala; Marie Marklund, tandläkare och universitetslektor vid institutionen för odontologi, Umeå universitet. 
https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/S%C %B6mnapn%C3%A9_2016_webb.pdf
2. Sömnapné.se, http://www.somnapne.se 
3. Yaggi HK, Concato J, Kernan WN, Lichtman JH, Brass LM, Mohsenin V. Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. N Engl J Med 2005: 353: 2034-2041.
4. K. A. Franklin, C. Sahlin, H. Stenlund, E. Lindberg, Sleep apnoea is a common occurrence in females, European Respiratory Journal Mar 2013, 41 (3) 610-615; DOI: 10.1183/09031936.00212711 
5. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797http://dx.doi.org/10.3109/00016489.2016.1145797. 
6. IQoro® – list of scientific articles

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar