Weekly News

Nya energikällor

Det kan vara svensk historia som skrivs i samband med upptäckten av stora gasinträngningar i det produktionshål som just nu utförs av Igrene. Genombrottet för bolaget innebär att Sverige har goda chanser att få en ny inhemsk energikälla.

– Det som överraskat är att vi upptäckt gasen på så grund nivå. Där vi borrar i Morafältet står vi direkt på cap rock och behöver bara ta oss ner 400–500 meter till gasreservoarerna, säger Mats Budh, VD för Igrene AB.

Tillsammans med forskare från hela världen har bolaget planmässigt arbetat för kommersiell utvinning av gas och olja i Siljansringen.

Tidigare i höstas genomfördes en nyemission som inbringade 23 miljoner kronor.

– Kapitalet har använts till köp av en egen kärnborrigg för undersökningsborrningar och till att förstärka organisationen med internationell erfarenhet av gas- och oljeproduktion.

I samband med test i början på november som skulle ge en uppfattning om gasmängden i relation till mängden vatten, samt den totala mängden gas som kan utvinnas på måttligt djup, 245 meter, så uppstod problem med metanhydrater. Testet fick avbrytas och anläggningen säkras för vintern.

– Testet visar dock att gasflödet börjar tränga undan vattnet och hade testet fortsatt är det sannolikt att gasen skulle tagit över och att inget vatten behövt pumpas. I en produktionsanläggning är metanhydrater inget problem men vår testanläggning klarar inte av detta. Fenomenet med metanhydrater ska inte uppstå på detta ringa djup men det här visar att vi sannolikt har kontakt med reservoarer med fri gas under högt tryck, säger Mats Budh.

Igrene kommer att anlägga fler djupborrade hål och förbereda en kommersiell produktion.

– Vår ambition är också att finna en samarbetspartner som har teknik, branschkunnande och ekonomiska muskler.

Dela artikeln

Journalist

Jenny Nirfalk

Fler artiklar