Weekly News

Närodlade investeringar gynnar plånboken

Privatpersoner som lånar ut pengar till företag hyser inte bara liten risk och chans till god avkastning; de bidrar även till tillväxt och nyanställningar.

Bolagsobligationer utanför börsen har blivit allt mer populära sedan skärpningarna i bankernas utlåningsregler, vilket gjort det i stort sett omöjligt för svenska bolag att söka banklån för sina investeringar.
– Privatpersoner bygger tillsammans med sin förvaltare upp en portfölj av obligationer där samtliga bolag gått igenom noggranna due diligences, kassaflödesanalyser och säkerställande av garantier innan de tillåts långivning, säger Nils Revvik, VD på Svensk Ränteförvaltning.

En portfölj av företagslån innebär därför en lägre risk trots att avkastningen blir i paritet med börsen.
– Samtidigt investerar man direkt i bolag som får möjlighet att växa och nyanställa. Det stärker svenskt näringsliv och bidrar till en stark närodlad ekonomi, avslutar Nils Revvik. 

Dela artikeln

Journalist

Catharina Holm

Fler artiklar