Weekly News

Värmlands folkhögskolor Annons

Möjligheterna på en folkhögskola

Behöver du skaffa behörighet för att studera vidare? Vill du utbilda dig inom ett särskilt yrke? Eller kanske har du ett intresse som du vill ägna mer tid åt på din fritid? Folkhögskolan gör detta möjligt!

I Sverige finns det 154 folkhögskolor. Det som utmärker en folkhögskola är den studerandes aktiva deltagande i grupper. Kurser som erbjuds utgår från individens behov, förkunskaper och erfarenheter.

En folkhögskola har en unik utbildningsmiljö där du är med och påverkar din utbildning. Dina intressen och erfarenheter avgör hur du lägger upp studierna. Varje deltagare i klassen är viktig och mycket av undervisningen baseras på samtal i kursgrupper. Folkhögskolor strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper för att lärarna ska ha mer tid för varje individ. Samtal och aktivt deltagande i klassen är en av grundpelarna i folkhögskolans pedagogik.

– Folkhögskolor är en kompletterande vuxenutbildning till andra skolformer med ett annat studietempo. En del av oss är visuella, har fotografiskt minne, andra är auditiva och lär sig bäst genom att få det berättat för sig, medan en del av oss är teoretiskt lagda. Folkhögskolorna ser till att ta in dessa personer och anpassar i stället skolan efter dem och deras inlärningsförmåga, berättar Pär Blomquist som är enhetschef för Region Värmlands folkhögskolor.

– Här lär man sig genom att samarbete med andra. Vi har alla olika behov och vi kan alla vara med och bidra på något sätt. I gruppen formar man mål och studieupplägg tillsammans. En viktig del i lärandet är samspelet mellan kursdeltagande, avslutar Pär.

Folkhögskolor använder olika arbetsformer där praktik och teori kombineras och arbetar ämnesövergripande med olika metoder. Genom att undervisningen bygger på samtal och skapande arbetsformer så får du en bra förutsättning för kreativitet och utveckling.

Genom lärarnas engagemang i deltagandes lärande skapas studielust och bidrar till ett livslångt lärande. Lärarna lägger upp undervisningen tillsammans med deltagarna och leder samtal där alla i gruppen får plats.
Vet du vad som gör folkhögskolor så unik som de är? Nedan får du de tre grundläggande delar samt möjligheter som gör en folkhögskola mer utstickande och mer personlig än en vanlig högskola eller universitet.

1. Behörighetsgivande
Behöver du komplettera dina behörigheter? Allmän kurs innehåller gymnasiegemensamma ämnen och vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och behöver grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Här finns möjlighet att även välja inriktning. Universiteten i Sverige har en viss kvot där studenter kan blir antagna via den här Folkskolekvoten.


2. Läs en yrkesutbildning eller högskoleförberedande 
Utifrån behovet i samhället och branscherna har Folkhögskolan friheten att utforma och skräddarsy utbildningar. Det finns yrkesutbildningar på både gymnasie- och eftergymnasial nivå. Efter genomförd utbildning kan det leda till yrken från journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och teckentolk. Det finns exempelvis undersköterskeutbildningar där man direkt efteråt kan få jobb inom äldrevården. Det finns även många kurser som förbereder dig inför högskolestudier inom till exempel konst och musik.

Yrkesutbildningen Turism- och uteliv ger en gedigen grund för arbete inom aktivitetsinriktad sommar och vinterturism. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor i en spännande miljö och vill bli en bra ledare. Skolan har goda samarbeten med lokala företag som skapar en yrkesnära utbildning och ger goda förutsättningar till jobb. Under utbildningen kombineras både teoretiska och praktiska färdigheter samt ledarskap. De senaste åren har alla som sökt jobb fått en anställning som bland annat skidlärare, naturguide och hundspannsinstruktör, efter avslutad kurs. Tre mil norr om Karlstad ligger Molkoms folkhögskola där du kan läsa till Hälsotränare och därefter få jobb som personlig tränare. Där får du även kompetens inom kost och massage.

3. Intressekurser
Vill du specialisera dig inom något område eller helt enkelt fördjupa dig i någonting som du är riktigt intresserad av? Den tredje möjligheten på en folkhögskola är möjligheten att förkovra sig i sitt intresse. Här kan ta en paus från vardagen och bara se till att ägna din tid till att skapa, experimentera och testa nya saker. Folkhögskolan erbjuder en rad olika kurser och är CSN-berättigad. Där finns inriktningar på till exempel musik, media, konsthantverk, teater, språk, friskvård, turism och mycket mer. Många läser det vid sidan om sitt befintliga jobb eller under sitt sabbatsår. En del väljer att gå vidare med sitt intresse och söka till konsthögskolor medan andra går tillbaka till sina ordinarie jobb.

Fakta

REGION VÄRMLANDS FOLKHÖGSKOLOR

Ingesunds folkhögskola - Musik

Kyrkeruds folkhögskola - Konst, konsthantverk, bild och form

Klarälvdalens folkhögskola - Naturresurs, besöksnäring och livsstil, vård och omsorg

Kristinehamns folkhögskola - Fritidsledarutbildning, spel och lärande och riktade kurser för personer med kognitiv funktionsnedsättning

Molkoms folkhögskola - Film, scenkonst, journalistik och hälsa

Klicka här för att läsa mer om varje folkhögskola 

Folkhögskolor är inte bundna till centralt fastställda läroplan utan arbetar i stället efter egna verksamhetsplaner. Folkhögskolor finns för att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings och bildningsnivån i samhället och därmed utveckla demokratin. Detta i sin tur gör att människor får möjlighet att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. På folkhögskolan utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet!


Dela artikeln

Journalist

Redaktion, European Media Partner

Fler artiklar