Weekly News

Komplementärmedicinska Högskolan Annons

I goda händer mot en framtid inom komplementärmedicin

Komplementärmedicinska Högskolan i Staffanstorp, Skåne är en skola som har funnits sedan 1974 och som genom åren utbildat uppemot 2000 personer i olika typer av komplementärmedicinska behandlingar. Utbildningarna ger en bred och grundlig kunskapsbas både i de teoretiska och de manuella ämnena och utexaminerar välutbildade terapeuter inom manuell medicin. KMH-skolan arbetar för att medicinska massageterapeuter ska ingå som en del av vårdteamen inom den vanliga sjukvården.

"Ifall du funderar på en framtid  inom hälso- och friskvård är det hög tid att söka till vårens utbildningar."

– Vi var bland de första i Sverige och min mamma Laila Zryd-Carlsson stred hårt för att få akupunkturen accepterad av Socialstyrelsen och sjukvården. Det tog tid men det gick. Jag tycker man kan se inriktningen som ett komplement till skattefinansierad sjukvård och ett sätt att tänka utanför ramarna. Komplementärmedicinen blir alltmer evidensbaserad och närmar sig mer och mer den vanliga vårdapparatens krav på forskningsresultat, säger rektor Andreas Zryd-Carlsson

Ifall du funderar på en framtid  inom hälso- och friskvård är det hög tid att söka till vårens utbildningar. Bland de mest populära kurserna syns Medicinsk Massageterapeut, Diplomerad Massör, Taktil Massage och Spa-terapeut. 

En Medicinsk Massageterapeut behandlar både mjukdelar och leder samt försöker att återställa den naturliga och smärtfria funktionen med hjälp av olika manuella tekniker. En Medicinsk Massageterapeut arbetar ur ett kliniskt helhetsperspektiv. Utbildningens första termin är densamma som utbildningen till Diplomerad Massör och du har därmed möjlighet att certifiera dig som Certifierad Massör. Efter fullföljd utbildning kan du certifiera dig som Medicinsk Massageterapeut via Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi (BMM). Komplementärmedicinska Högskolans utbildning till Medicinsk Massageterapeut är en djupgående och högkvalitativ utbildning som inriktar sig på behandling av ortopediska och neurologiska skador. Utbildningen är upplagd med lärarledd undervisning på Nevisborgs gård 3 dagar i veckan. 2 dagar läses hemma på egen hand, eller i grupp på valfri plats. Kursen omfattar tre terminer och startar i januari/februari 2017.

Utbildningen inom Taktil Massage riktar sig till redan utbildade terapeuter som vill vidga sitt behandlingsutbud och hjälpa sina medmänniskor till en bättre livskvalitet. Taktil Massage/beröring används även inom vård och omsorg, skola och dagis. Kursen omfattar sju dagar uppdelat på tre omgångar, med ungefär sex veckors mellanrum, då hemuppgifter utförs och dokumenteras. Under 2017 ges utbildningen även som 1-årig distansutbildning med fördjupning inom bland annat humanbiologi, psykologi och etik.   

KMH erbjuder också en utbildning till Diplomerad Zonterapeut. Det är en komplett yrkesinriktad zonterapiutbildning där undervisningen växlar mellan teoretisk genomgång, skriftliga övningar, pedagogiska spel och praktik, där eleverna behandlar varandra och patienter utifrån. Det rent hantverksmässiga inom zonterapin övas in. Man lär sig meridianlära med teorin om de fem elementen, vilket är en oumbärlig del av zonterapins diagnosverktyg. Vidare ingår sjukdomars utvecklingsfaser, balansering av Chi, organrelaterade muskler, journalskrivning, etik och samtalsteknik i undervisningen. Fullgjord utbildning (250 timmar) berättigar till medlemskap i Svenska Kroppsterapeuters Riksförbund. Kursen omfattar tio månader och startar i januari/februari 2017.


Cecilia Lindberg, verksamhetsledare & Andreas Zryd-Carlsson, rektor och VD

För den som vill jobba inom SPA eller hälso- och rekreationsbranschen kan den ettåriga SPA-terapeututbildningen locka. Utbildningen leder till arbete direkt efter examen och är unik i sitt slag, genom sin kombination av kompetenser inom både massöryrket och SPA-professionen. Efter utbildningen kan man arbeta som professionell SPA-terapeut på olika SPA-hotell och SPA-anläggningar inom Wellnessbranschen eller starta egen verksamhet. Certifieringen inom massöryrket innebär dessutom möjlighet att arbeta med friskvård inom privat och offentlig sektor. Utbildningen går även att söka som en vidareutbildning för dig som redan är diplomerad massör. Kursstart januari/februari 2017.

Världen över finns det läror som på ett eller annat sätta går utanför traditionell västerländsk medicin. I såväl Kina som Sydamerika och Indien utgår läran om kroppen och dess medicinering utifrån ett helhetsperspektiv. 

– Jag tror att vi måste lära oss att alla patienter och deras åkommor inte passar in i vår standardiserade vård som ofta är inriktad på en sak i taget. Komplementärmedicinen fyller en viktig funktion genom att se till hela individen, förebygga och behandla roten till problemen.


Fakta

Kontaktuppgifter och besöksadress: 
KMH-Skolan
Nevisborgs gård, 
Granitvägen 1
245 45 Staffanstorp. 

Telefon: 046-25 75 00
Email: info@kmh-skolan.se
Hemsida: www.kmh-skolan.se 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar