Weekly News

Tor Borg, Chefsekonom SBAB MAT & DRYCK

Hur länge kan alla stjärnor stå rätt?

De senaste 15–20 åren har det varit en otroligt trevlig resa på fastighetsmarknaden med en avkastning som toppar de flesta andra tillgångar i både storlek och stabilitet. Det gäller den professionella fastighetsinvesteraren likväl som den som varit indirekt exponerad via fastighetsaktier. Faktum är att så gott som alla som ägt en bostad under 2000-talet blivit miljonärer på kuppen.

”Svensk fastighets-marknad är bland de mest transparenta och likvida i hela världen.”

Bakom utvecklingen ligger ett antal samverkande faktorer. Trots minst sagt omvälvande händelser i omvärlden under 2000-talet, med den stora finanskrisen 2008–2009 som höjdpunkt, så har en gynnsam utveckling av den inhemska ekonomin inneburit stadigt ökad efterfrågan på bostäder, kontor och lokaler. På 20 år har hushållens inkomster efter skatt fördubblats samtidigt som konsumentpriserna bara stigit omkring 20 procent. Regleringar och skatteregler som begränsar både byggandet och rörligheten i bostadsbeståndet, och ett ökande demografiskt tryck har lett till en växande obalans mellan utbud och efterfrågan på bostäder i de expansiva delarna av landet.

Svensk fastighetsmarknad är bland de mest transparenta och likvida i hela världen, vilket bidragit till ett ökande intresse från utländska investerare. Till detta kommer en ränteutveckling som varit minst sagt överraskande. Bara för två år sedan var negativa räntor något som var rätt otänkbart för de flesta. Nu är det en realitet, och inte bara för centralbankirer och riksgäldsdirektörer. Även större fastighetsbolag finansierar sig till mycket låga kostnader. De låga räntorna bidrar, utöver till låga finansieringskostnader, även till att intresset bland investerare för tillgångar med stabil direktavkastning, som fastigheter ökar. Det finns många pensionsfonder, försäkringsbolag och andra kapitalförvaltare med stora pengapåsar.

Hur länge kan då alla stjärnor stå rätt för fastighetsmarknaden? Händelser i omvärlden, politiska eller ekonomiska, via finansmarknadernas reaktioner, skulle snabbt kunna få effekt på fastighetsklimatet. Tillväxten i den svenska ekonomin verkar vara på väg att dämpas något samtidigt som utbudet på bostadsmarknaden för första gången på länge nu ökar i hyfsad takt. Så länge räntorna ligger kvar på låga nivåer så kommer fastighetsmarknaden dock sannolikt att förbli stark. Ränteutvecklingen blir en nyckelfaktor framöver. Kommer vi att få en normalisering av räntenivån? Hur snabb blir den i så fall? Vad är en normal räntenivå i framtiden? Ingen vet naturligtvis men i dagsläget talar mycket för att räntenivån kommer att förbli låg under överskådlig framtid. Långsamt stigande räntor ligger visserligen i korten men en viss uppgång bör väl fastighetsmarknaden tåla.

Dela artikeln

Journalist

Tor Borg

Fler artiklar