Weekly News

Frösunda Omsorg utformar äldreboenden med individen i fokus

På Frösunda Omsorgs äldreboenden är varje detalj genomtänkt för att bidra till kundernas trivsel och välbefinnande. Alltifrån färgsättning på väggar och val av gardiner till val av konst på väggarna och hur de gemensamma utrymmena inreds genomsyras av en känsla för äldres behov, även utifrån ett kognitivt perspektiv.

Personer med demenssjukdom kan ha en sviktande rumsorientering. Med tydliga visuella ledtrådar som kontrastfärger kan vi stötta dem i vardagen. En så enkel sak som färgsättning resulterar i större begriplighet och därmed ökad trygghet.
– Vi är övertygade om att äldreboenden och äldreomsorgen behöver vara mycket mer individuellt utformade än de hittills varit. Äldreboendens utformning och inriktning bör alltid baseras på en dialog med de boende. Vi har därför utformat en verksamhet där varje individ, eller kund som vi kallar dem, alltid står i centrum. Att varje person själv får bestämma över sin vardag är utgångspunkten i vårt arbete och bemötande. En annan viktig utgångspunkt på våra äldreboenden är att vi är gäster i de boendes hem, vilket ger oss en ödmjuk inställning till verksamheten, säger Per-Otto Waern, som sedan första juni är affärsområdeschef för äldreomsorg på Frösunda.
– På ett av våra nyinvigda äldreboenden, Hanveden i Haninge, har vi satsat på en gemensam trädgård för de boende samt allaktivitetsrum, ljusterapirum, spa-avdelning och andra gemensamma utrymmen som stimulerar de boende till aktivitet och en hög livskvalitet. Jag drivs av ett stort engagemang för äldreboenden, i synnerhet med tanke på att andelen äldre ökar stadigt, vilket gör det viktigare än någonsin att driva boenden med kvalitet och rätt fokus, säger Per-Otto Waern. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar