Weekly News

Unga möter äldre i Filmfabriken. SENIORLIV

Frisk satsning på ökad trygghet

Det pratas mycket om en ökad segregation i vårt samhälle i dag. Ofta handlar det om kulturella och religiösa uppdelningar, och ålderssegregationen får ofta en relativt underordnad betydelse. Men så är inte fallet i Göteborg där man tagit utmaningen på allvar och satsar friskt på att få ihop olika åldersgrupper och på så sätt skapa ett tryggare samhälle med plats för alla.

Göteborgs stads satsning på Generationsmöten – där människor från vitt skilda generationer får möjligheten att mötas under stimulerande former – är lika spännande som den är innovativ och framför allt långsiktig.
– Vårt arbete med Generationsmöten ska inte bli som så många andra offentliga satsningar, utan något som ska få finnas kvar under en lång tid och därmed få det erkännande som krävs för att lyckas, förklarar mannen bakom satsningen, Zsolt Szanto, projektledare vid Göteborgs stad.

Projektet som förverkligades 2011 har nämligen finansiering för en överskådlig framtid och har samtidigt tagits emot positivt av de styrande, inte bara i Göteborg utan även runt om i landet.

Med hjälp av en rad inspirerande aktiviteter skapar man möjligheter för unga och äldre människor att mötas, göra saker tillsammans och samtidigt bygga upp förståelse och respekt för andra åldersgrupper.

Eldsjälen Zsolt Szanto menar att detta är en synnerligen viktig komponent av den sociala hållbarheten, som är en central del av samhällsbyggandet:
– Genom att föra samman generationerna för vi olika grupper närmare varandra, vilket leder till ett tryggare samhälle där människor förstår varandra bättre och kan samverka betydligt mer friktionsfritt utan belastande fördomar.

När de äldre kommer till förskolan, elever till äldreboendet, unga och äldre gör film, teater och konst tillsammans, har det vuxit till något mer än bara ett socialt arbete – det har dessutom blivit en rafflande och givande del av många personers vardag.

Höstens satsningar inkluderar såväl generationsöverskridande street dance som skapande och framförande av rap-musik. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar