Weekly News

Frihet att renovera i bostadsrätt

Det finns flera sätt äga sitt eget boende. Till exempel kan man äga sin egen lägenhet via en bostadsrättsförening eller köpa en egen villa i vilken man bär allt ansvar själv.

"Hur man väljer att bo är ofta baserat på tycke och smak, oftast vill villaägaren just äga allt själv och inte diskutera med andra vad som skall prioriteras."

Det är med andra ord vem som bär ansvaret för vad som är den största skillnaden på att köpa och hyra sin bostad; i en villa eller ett hus får de boende själva stå för bland annat reparationer och underhåll, i en bostadsrätt ansvarar den boende själv för den egna lägenheten, men alla i bostadsrättsföreningen för fastigheten i stort, medan det i en hyresrätt är fastighetsägaren som bär huvudansvaret.
– Hur man väljer att bo är ofta baserat på tycke och smak, oftast vill villaägaren just äga allt själv och inte diskutera med andra vad som skall prioriteras. I en bostadsrätt är det styrelsen för föreningen som beslutar om vilka prioriteringar som gäller. De stora frågorna ska dock oftast godkännas av föreningsstämman, innan styrelsen kan verkställa dem. Hela denna process slipper villaägaren, förklarar Peter Rydås, VD för Bovision AB.

En av fördelarna med att äga sitt eget boende är att man inte går miste om eventuella värdestegringar på fastigheten.
– En annan fördel är ju att man när man vill kan renovera och bygga om sin lägenhet/villa, till skillnad från hyresrätten där det är fastighetsägaren som ombesörjer renoveringsförbättringar. Boende i hyresrätt har heller inte någon juridisk rätt att renovera sin lägenhet själv, och riskerar därför att vid flytt få återställa lägenheten till ursprungligt skick, fortsätter Peter Rydås.

Men hur man än väljer att bo är en hemförsäkring nödvändig.
– Alla boendeformer kräver en hemförsäkring som kan ersätta de boende om något skulle hända. Villaägaren behöver komplettera med en fastighetsförsäkring som skyddar om något händer med fastigheten, till exempel om skador orsakade av exempelvis vind eller vatten uppstår.
– Bostadsrättsinnehavaren bör ha ett bostadsrättstillägg som skyddar de boende mot framförallt vattenskador i kök och badrum, som tyvärr är rätt vanliga i flerbostadshus. 

För dem som är intresserade av att köpa sitt eget boende, att äga på ett eller annat sätt, är att gå via mäklare att rekommendera. Dock bör man vara medveten om att mäklaren alltid har andra intressenter till samma villa eller bostadsrätt som man får ”tävla” mot. 

– Mäklaren leder arbetet genom hela köpprocessen och ser till att alla handlingar blir korrekt ifyllda. När det gäller villor räknas dessa som fast egendom. Därför finns det formkrav på vad avtalen måste innehålla. Vid försäljning av bostadsrätter är dessa betraktade som lös egendom och därmed finns inga formkrav. Detta ställer i sin tur större krav på vad avtalet bör innehålla.
– Oftast kan även mäklaren erbjuda en del tilläggsförsäkringar som träder in ifall dolda fel upptäcks efter köpets genomförande. Tyvärr så är detta vanligare än man tror, avslutar Peter Rydås.

Dela artikeln

Journalist

Linda Kante

Fler artiklar