Weekly News

Christer Uggla & Pauline Hegner UTBILDNINGAR

Framtidens massageutbildningar

I takt med en ökad utbredning av stressrelaterad smärta växer samhällets efterfrågan på de yrkesgrupper som ska bemöta ett av framtidens stora folkhälsoproblem. Axelsons Gymnastiska Institut om ett yrke i tiden med viktiga hälsofunktioner.

”Jag möter många människor vars själ har gått sönder på grund av stress.” 

Pauline Hegner är studierektor och marknadsansvarig för Axelsons Gymnastiska Institut. Hon ser ett ökat flöde av studenter som söker sig till deras massageutbildningar, där åldersspannet sträcker sig från nyutexaminerade elever från gymnasiet till pensionärer. Pauline berättar hur den dynamiska gruppsammansättningen fyller en viktig funktion och skapar ett större kunskapsutbyte eleverna emellan. – Det blir en härlig gruppdynamik i klasserna tack vare det stora åldersspannet, allas olika bakgrund och erfarenheter. Precis som yrket massör är fysiskt och nära så präglas också klasserna av en enorm värme. Hos Axelsons finns en familjär känsla där människan alltid är i fokus, säger Pauline.

Christer Uggla sökte sig till Axelsons i slutet av 80-talet där han utbildade sig till massör. Han har därefter fortsatt att samla kunskap inom kropp och hälsa vilket ledde till en vidareutbildning till kiropraktor innan han rekryterades som lärare till Axelsons. Han har därefter utbildat sig inom laserbehandling, men också inom Mindfulness som skapar verktyg och värdefulla tekniker för ett nytt förhållningssätt till livet. Christer menar att dagens stressiga samhälle har lett till att ett yrke som massör har fått fler dimensioner där behandlingen fyller fler funktioner än att bota fysisk smärta. – Jag möter många människor vars själ har gått sönder på grund av stress. I dagens samhälle är den psykiska ohälsan ett av de största skälen till sjukskrivning, en utveckling som branschen behöver bemöta. Min erfarenhet är att det alltid är bättre att ha fler ben att stå på när vi möter dagens smärtpatienter, vilket dels ske genom ett ökat samarbete aktörer emellan men också genom vidareutbildning, som vi på Axelsons är noga med att skapa goda förutsättningar för, säger Christer.

Pauline menar att Axelsons i framtiden kommer att lägga ett stort fokus på att förvalta sina goda kunskaper parallellt med att hitta nya sätt att addera den spets som krävs för att bemöta samhällets snabba hälsoutveckling.

Vad gäller arbetsmarknaden för massörer så ser vi en ökad efterfrågan från branschen. Det är en statistik som vi är stolta över. För dagens studenter är det en central fråga att en utbildning faktiskt leder till jobb, säger Pauline och Christer instämmer. – Axelsons är ett starkt varumärke i branschen, det ger oss goda förutsättningar att utveckla våra utbildningar men innebär också ett enormt ansvar som vi är noggranna med att axla på bästa sätt, säger Christer.

Dela artikeln

Journalist

Therese Lukic

Fler artiklar