Weekly News

Framtidens boende för seniorer diskuterades på konferens

Den 31 maj–1 juni ägde konferensen Framtidens boende för äldre 2017 rum i Stockholm. Konferensen är en mötesplats för de som utvecklar framtidens boendemiljöer för äldre.

Årets konferens fokuserade bland annat på hur framtidens boende för äldre svarar upp mot behoven, innovativ och hållbar stads- och boendeplanering, metoder för behovsstyrd planering av äldres boenden samt boendemiljöer, arkitektur och inredning baserad på forskning om äldres hälsa. Andra ämnen som togs upp var teknikutveckling med fokus på välfärdsteknologi samt stimulerande och trygga utemiljöer för alla. Bland talarna fanns Åsa Jernbom från Umeå kommun, som talade kring hur helhetstänk kring kommuners resurser lett till effektivare lokaler för äldre och unga med ett nytt kombinerat äldreboende och förskola.

En annan föreläsning, med arkitekterna Susanne Ramel och Linda Björn från Marge Arkitekter, fokuserade på Salutogen design av äldres boendemiljöer – utformning och inredning inspirerad av forskning om äldres hälsa. Ett annat intressant seminarium arrangerades på temat ”Hur du planerar och utformar ett hemmalikt och tryggt boende med de äldre i fokus” med arkitekt Stella Lindstam från Tovatt Architects & Planners. Välfärdsteknologi är en väsentlig del av framtidens boende för äldre. Många åhörare intresserade sig därför för föreläsningen ”Trender och den senaste utvecklingen inom välfärdsteknologi- vad skapar nytta för äldre?” med Dag Forsén, projektledare för Digital Health Lab. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar