Weekly News

Mikael Sjöberg UTBILDNINGAR

Framtiden väntar på dig

"Vi bör också komma ihåg att svensk ekonomi utvecklas starkt."

Ibland tycker jag att vi använder allt för dystra färger när vi beskriver svensk arbetsmarknad och de utmaningar som samhället står inför – inte minst när det gäller ungdomsarbetslösheten. Vi hör ofta alarmerande siffror som riskerar sända signaler att det knappt är lönt att söka arbete.

Dessbättre är verkligheten ljusare än vad statistiken kan ge sken av. Den officiella statistiken som tas fram av SCB bygger på telefonintervjuer där även gymnasister och studenter som söker extrajobb eller sommarjobb registreras som arbetslösa – trots att de själva i första hand ser sig som just studerande.

Jag tänker på detta när jag läser en nyligen publicerad rapport från Arbetsförmedlingen som ger en mer nyanserar bild av hur ungdomsarbetslösheten ser ut på riktigt. Rapporten visar att arbetslösheten bland unga har minskat med 30 procent sedan 2012 och att den nu är på den lägsta nivån sedan 2009.

Detta är viktigt att ha i åtanke. Det visar att det finns goda möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och att man som ung inte ska känna hopplöshet inför arbetslivet. Vi bör också komma ihåg att svensk ekonomi utvecklas starkt och att landets företag letar efter arbetskraft – de söker människor med rätt kompetens.

Arbetsförmedlingens analys visar att den som riskerar långvarig arbetslöshet ofta saknar gymnasiekompetens. Omkring 20 000 ungdomar befinner sig i den sitsen. Det är naturligtvis mycket allvarligt – men det är långt ifrån hopplöst! Det handlar om att ge dessa unga förutsättningar att bygga på sin utbildning. Mitt viktigaste råd är att de ska göra allt för att slutföra sin gymnasieutbildning. I dag är det ett grundkrav hos de flesta arbetsgivare. Men det finns andra vägar – det finns yrkesutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar även för den som saknar gymnasiekompetens.

Den här tidningen syftar just till att informera, inspirera och ge tips på olika utbildningsvägar. Det finns mängder av olika studieformer och de allra flesta kan hitta någon utbildning som fungerar. Genom att kontakta Arbetsförmedlingen eller studievägledaren i kommunen kan man få hjälp att hitta fram. Och lite lotsning kan behövas. Bara på Arbetsförmedlingens hemsida finns fakta, filmer, intervjuer och information om vilka utbildningar som behövs för hela 450 olika yrken!

Fakta

Mikael Sjöberg

Generaldirektör Arbetsförmedlingen

Dela artikeln

Journalist

Ledare Framtidens Utbildningar

Fler artiklar