Weekly News

Expertpanel boende genom livet


Maria Tillgren – Kontorschef Fastighetsbyrån Malmö

Hur ser bostadsmarknaden ut nu för mindre-medelstora lägenheter?
– Såväl utbud som efterfrågan på tvåor och treor har gått ned i juni jämfört med tidigare månader i år. Priserna har gått upp under året, varpå mäklarna har justerat sina utgångspriser som lett till färre besök på visningarna och reducerad budgivning. Detta behöver inte vara en trend utan sannolikt tillfälligt då en del tagit sommaruppehåll.

Ser ni någon avmattning av högtrycket som präglat marknaden den senaste tiden?
– En del nyproduktioner har absorberat lite av efterfrågan men alla vill inte bo i nyproduktion, så vi ser inte att det påverkar helheten. Vi ser inga tendenser till att priserna ska sjunka, utan tror att priserna generellt kommer att ligga kvar på stabil nivå, alternativt stiga marginellt.

Vad ska man tänka på när man flyttar ihop i lägenhet?
– Att bostaden ska passa båda, att skriva samboavtal och tänka på de juridiska implikationerna av att flytta ihop. Funderar man på att skaffa barn är det bra att skriva testamente ifall man inte redan är gift. Någon av parterna kanske ägt en bostad tidigare och har mer kapital att sätta in i bostaden. Ska man ha lika fördelade andelar eller andelar fördelade efter ekonomiska möjligheter? Det är viktigt att detta regleras i avtalet.
Mikael Jönsson, VD, HSB Landskrona & Suzanne Hagersand, Fastighetschef, HSB Landskrona

Hur ser bostadsmarknaden ut nu för medelstora-större lägenheter?
– I Landskrona finns just nu inga vakanser, att jämföra med 2014 och 2015 när vi tvingades rabattera de stora lägenheterna för att få dem uthyrda. Allt tillgängligt läggs ut på hemsidan och vi får många telefonsamtal från sökande hela tiden. Det var flera månader sedan som vi hade en uppsägning på en stor lägenhet och den hyrdes ut direkt. Folk flyttar inte just nu, helt enkelt. Sista juli i år hade vi sex uppsagda lägenheter, 2015 var det 14 vid samma tidpunkt. Vi ligger nu på under 20 procent omflyttning jämfört med tidigare 27–28 procent.

Ser ni någon avmattning av högtrycket som präglat marknaden den senaste tiden?
– Nej. Trycket är nu 30–40 ansökningar per lägenhet, mot tidigare fem till tio ansökningar.

Vad ska man tänka på när man ska flytta till lägenhet som barnfamilj?
– Behöver man flytta till hyreslägenhet som barnfamilj från lägenhet eller hus/bostadsrätt är det bra om man har koll på hur hyresmarknaden ser ut. Många ringer och söker större lägenhet tills de får tillträde till ny bostad eller vill in på hyresmarknaden och blir chockade när det inte finns lägenheter lediga. Vi upplever att många är omedvetna om hur tufft det blivit på hyresmarknaden.
Pernilla Kristoffersson – Initiativtagare, Seniorval

Hur ser bostadsmarknaden ut nu för mindre-medelstora lägenheter?
– På Seniorval, ser vi att vår målgrupp främst söker tvåor och treor. Det matchar i stort det utbud som finns storleksmässigt. Bostäder som byggs riktade till seniorer är ofta bostadsrätter, men även hyresrätter och kooperativa hyresrätter byggs på olika håll i landet. En trend för mindre lägenheter är att de inte är planerade specifikt för seniorer, då behoven hos unga och seniorer är lika och det inte finns anledning att begränsa det till kategoribostäder.

Ser ni någon avmattning av högtrycket som präglat marknaden den senaste tiden?
– Vår sökstatistik visar inte på någon avmattning - snarare tvärtom. Många upplever att de i dag bor för stort och vill hitta något mindre som motsvarar deras behov. Många frågor vi får handlar om hur man hittar och ställer sig i kö till ett seniorboende. Många efterfrågar inte enbart ett nytt boende, utan är intresserade av den gemenskap med jämnåriga som dessa boendeformer kan erbjuda.

Vad ska man tänka på när man ska hitta ett seniorboende?
– Tänk efter vad du själv uppskattar och behöver. Seniorboenden kan skilja sig mycket åt i utformning och i utbud. För vissa är det enda utmärkande draget att alla som bor i fastigheten är över en viss ålder, medan andra erbjuder service och aktiviteter eller ett visst koncept. Vissa boenden tillhandahåller servicetjänster medan det i andra är de boende själva som arrangerar aktiviteter. Du kan hitta seniorboenden i hela landet i Seniorvals söktjänst.
Claes Hjortronsteen – Försäljningschef AF Bostäder

Hur ser bostadsmarknaden ut nu för mindre lägenheter?
– Bostadsbehovet är störst vid terminsstarten. Studentbostäder är lättare att hitta i Lund än i andra studentstäder, då vi prioriterar nya studenter och reserverar 700 bostäder åt dem inför terminsstarten. Vi har strikta antagningskrav i stället för ålderskrav, vilket gör processen rättvisare. Vi har en stor andel internationella studenter i Lund, vilket självklart påverkar boendesituationen. En del av det trycket mattas dock genom att LU Acomodation hyr ut 1 000 lägenheter främst till internationella studenter.

Ser ni någon avmattning av högtrycket som präglat marknaden den senaste tiden?
– I Lund är det konstant högtryck och vi ser ett kontinuerligt behov av att bygga nytt. Målet är ett tillskott på bostäder åt 125 studenter per år. Genom att bygga fler studentbostäder minskar man trycket på den vanliga bostadsmarknaden.

Vad ska man tänka på när man ska hitta studentboende?
– Att vara aktiv för att förbättra sina möjligheter. Vi lottar ut våra köplatser för att det ska bli så rättvist som möjligt. Sök även på Blocket och Bopoolen.nu, en studentdriven förmedling av privatannonser. Det är en tuff bostadsmarknad men det finns många bra aktörer och är man aktiv brukar man hitta boende till terminsstarten.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar