Weekly News

Expertens tips: Med obligationer får du en säker avkastning

Med en obligation vet du redan från början vad du kommer att få för avkastning och du har även företräde till både avkastningen och återbetalning framför exempelvis aktieägarna. Obligationer kan säkerställas av olika inteckningar, allt från fastigheter till aktier och reverser.

Nils Revvik förklarar att genom att investera pengar via Svensk Ränteförvaltning AB bidrar man till att svenska företag kan expandera och växa.
– Sedan finanskrisen 2008 och efterdyningarna efter krisen, har det blivit svårare för små och mellanstora företag att få lån, oavsett hur det går för företagen. Varför? Det finns ont om kapital att låna ut, även hos fonder och institutioner som vanligtvis ska låna ut pengar.

Priset för lånet, alltså räntan, blir högre vilket betyder en högre avkastning för investerarna.
– Räntenivåerna är faktiskt ofta så höga att de väl mäter sig med avkastningen i en aktieplacering – men med lägre risk. En fastighetsutvecklare kan till exempel behöva hjälp att delfinansiera ett fastighetsköp eller investera i exploateringsarbete, såsom ändrad detaljplan, ritning eller bygglov.
– I så tidiga skeden vill bankerna inte vara med. Utan våra investerares pengar har dessa företag svårt att överhuvudtaget starta projekten. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar