Weekly News

Ett varv runt banan

Omväxlande skogshål med vindpinade tallar, parkhål och vackra seasidehål utmed Öresund, kännetecknar banan på Barsebäck Golf & Country Club där Nordea Masters går av stapeln den 1–4 juni. Vi lät Ulf Öhrvik ta oss med runt banan.

Hål 1. Par 4. 402 meter.
Öppningshålet är ovanligt långt. På detta par 4-hål är det bra om spelaren håller sig till vänster så att han inte skyms av träden. Dogleg till höger.
 


Hål 2. Par 4. 361 meter.
Ett ganska kort men intressant hål med trädridå längs vänstra sidan. Spelaren ser inte greenen från tee men de som slår riktigt långt kan ta en liten risk och prova. Det gäller dock att se upp för potbunkern på greenens vänstersida. Den som inte vågar chansa kan välja en säkrare strategi och lägga sig på plan mark när det är 80–90 meter kvar. Därefter lutar banan neråt. 


Hål 3. Par 4. 437 meter.
Ett långt hål på över 400 meter som förstärkts med en ny bunker som ska tvinga spelarna att hålla till höger mot dammen. Tanken är att spelaren ska gå mellan damm och fairwaybunkrar. Greenen ligger i en dunge.  

 


Hål 4. Par 3. 176 meter.
Banans första korthål. Här har det inför tävlingen byggts en ny utslagsplats. Greenen är svårprickad och ligger uppe på en platå mellan två bunkrar. 


Hål 5. Par 5. 522 meter.
Ett par 5-hål där de långtslående kan nå green på två slag. Skog till höger och delvis till vänster gör hålet klurigt. Vill spelaren inte chansa så får han lägga upp sig och gå in på tre slag. Svåra putlinjer på greenen som lutar mot spelaren.


Hål 6. Par 4. 416 meter.
Par 4-hål med dogleg höger och nylagd tee. Här känner spelarna av om det blåser västliga vindar. Ett tips är att undvika potbunkern mitt i fairway. Greenen ligger upptryckt till höger närmast skogen och spelarna måste även ta hänsyn till en stor ek. 


Hål 7. Par 4. 375 meter.
Smalt hål, svagt dogleg till vänster. Svårspelat eftersom greenen är i två olika platåer. Allt på green faller ner mot vänster, vilket kan vara bra att ta hänsyn till.


Hål 8. Par 3. 163 meter.
Ett av signaturhålen för mastersbanan med stora läktare för publiken. Spelaren står högt uppe på Litorinavallen med utsikt över sundet och ska pricka greenen som ligger 30 meter längre ner bakom en damm. Greenen är i två platåer. Spelaren får välja strategi beroende på var flaggan står. 


Hål 9. Par 5. 543 meter.
Nu kommer tre fina seasidehål på rad. Nummer 9 är ett par 5-hål. Spelaren slår rakt mot Öresund, över en bäck. Ju närmare sundet han kommer desto större är chansen att komma in på green på två slag. Se upp så att slaget inte blir för långt och akta bunkern vid dogleg!


Hål 10. Par 4. 416 meter.
Nu är vi på höjd med klubbhuset. Detta par 4-hål ligger i sydnordlig riktning. Ett kul hål på över 400 meter. Vinden styr svårighetsgraden. Är det vindstilla blir hålet lättspelat, är det motvind så blir det betydligt svårare.

 


Hål 11. Par 4. 406 meter.
Här ligger utslaget jämsides med Öresund. Det gäller att se upp för de fyra, djupa potbunkrarna och antingen spela till vänster om dem eller satsa på ett väldigt långt utslag så att man spelar över dem. Doglegslag till höger in mot en väl inbunkrad green. 


Hål 12. Par 5. 502 meter.
Nu kommer det några skogshål igen. Detta är ett intressant par 5-hål med valmöjligheter som sträcker sig 375 meter rakt fram och sedan svänger kraftigt till vänster med greenen dold bakom. De som vågar kan testa att slå långt om de ser upp för tallarna. De andra kan välja den säkra linjen och slå ett utslag rakt fram och ett andra slag fram till dogleg och sedan välja wedge in på green. 


Hål 13. Par 4. 404 meter. 
Ett speciellt par 4-hål som är över 400 meter långt. Det står en stor ask i doglegen, så de flesta väljer att spela till vänster om den. De riktigt långtslående kan prova att slå över. Lite svag uppförsbacke till greenen som ligger mellan två potbunkrar. Synvillor gör att det ser ut som om greenen ligger i en uppförsbacke, trots att den inte gör det. 


Hål 14. Par 4. 410 meter.
Nu vänder vi 90 grader och spelar från söder mot norr igen. Detta är ett långt par 4-hål med skog på båda sidor. Bäst inspelsvinkel får spelaren som ligger sju till åtta meter vänster om fairway där greenen öppnar sig lite mer.

 


Hål 15. Par 3. 191 meter. 
Kort par 3-hål. Stor bunker som täcker höger sida av green. Greenen är vinkelformad och har tre olika platåer. Svårast om flaggan står rakt över bunkern på höger sida.


Hål 16. Par 5. 499 meter. 
Ett par 5-hål som lutar svagt till vänster. Går att nå på två slag, men det finns inga drivebunkrar. De flesta håller sig till vänster sida så att bollen studsar mot mitten av fairway. En liten vall efter 400 meter och bunkrar på båda sidor om green. Här finns det en chans att göra en birdie för de som kommer in på två slag.


Hål 17. Par 4. 428 meter.
Det andra signaturhålet för mastersbanan. Över 400 meter som går rakt ut mot Öresund. När spelaren går på fairway så ser han sundet mellan stammarna. Greenen är väl inbunkrad. Här måste spelaren slå ett långt utslag och sedan in på green. Många matcher har avgjorts på detta hål.
 


Hål 18. Par 4. 416 meter.
Ett hål som förlängts inför tävlingen. Spelaren måste slå ett utslag på cirka 260 meter för att komma fram till dogleg. När spelaren kommit fram till doglegen möts han av folket på läktarna. Bunker till vänster och två bunkrar till höger. Hyggligt stor green. Här kommer antagligen tävlingen att avgöras.
 


Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar