Weekly News

Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare Annons

Ett unikt traineeprogram

Vill du vara med och utveckla framtidens byggutveckling och verka gränsöverskridande mellan olika branscher, företag och offentlig sektor? Har du en god kommunikationsförmåga, samhällsengagemang, samarbetsförmåga och handlingskraft? Då är det dig vi söker! Hos oss får du en tillsvidareanställning i ett företag eller organisation i Göteborgsregionen. Under programmets 14 månader gör du breddningsperioder på tre andra arbetsplatser. 

Missa in att söka till traineeprogrammet senast den 10 mars.

Framtidens samhällsbyggare är traineeprogrammet som bryter gränser inom samhällsbyggnadssektorn. Målet med Framtidens samhällsbyggare är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Traineerna blir drivna och välutbildade medarbetare med insikt om, och förståelse för, de drivkrafter och processer som styr såväl näringsliv som politik. De får också ett unikt nätverk genom breddningsperioder, handledare och sin mentor.

Traineerna tillsvidareanställs i något av de medverkande företagen eller organisationerna. Under de 14 månader traineeprogrammet pågår varvas perioder i hemmaföretaget med breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Parallellt träffas hela gruppen tillsammans med två erfarna processledare ett par dagar varje månad. Vid dessa utbildningsdagar fokuserar man på personlig utveckling; förståelse för sina egna och andras beteenden, kommunikation, drivkrafter, feedback, grupputveckling och mycket annat som traineerna behöver ha insikt kring för att på lång sikt bli nyckelpersoner när framtidens samhällsbyggare ska skapa ökad effektivitet i hela sektorn. Dessutom arbetar gruppen under hela programtiden med ett verkligt ”case” där man verkligen inser vikten av att samverka över gränserna. Programmet avslutas med ett stort idéseminarium där ett par hundra intressenter är på plats för att ta del av gruppens arbete och slutsatser kring caset.


Mohammed Daebes har studerat till Civilingenjör på Luleå Tekniska Universitet och berättar om sin syn på programmet Framtidens Samhällsbyggare.
– Jag startade min traineeperiod ute i produktionen där jag under tre månaders period fick vara med i mitt första byggprojekt! En spännande period som lärde mig mycket. Just nu är jag på Lerums kommun och har alltså gått från en privat aktör till en offentlig aktör. Jag har under min tid i Lerum fått delta i byggmöten där Lerum varit beställare och där PEAB suttit på andra sidan bordet som entreprenör. Att vi traineer får tre breddningsperioder gör att vi får en förståelse för hela byggbranschen. Det ger oss också en chans att förstå andra aktörer. Framtiden ser onekligen ljus ut för oss traineer sett till programmets återstående nio månader men även sett till de närmsta veckorna. Vi har två veckor kvar innan vi återvänder till vårt hemföretag och samma vecka åker vi på studieresa till Berlin, berättar Mohammed.


Olivia Hägglöf har de senaste två månaderna varit ute på sin första breddningsperiod på Park och Naturförvaltningen i Göteborgs stad.
– Detta inföll ungefär i samma tid som jag började känna att jag hade landat i min roll i Kungsbacka där jag har min anställning och känna mig lite trygg. Det var bara att lämna comfort zonen och ge sig ut på en ny arbetsplats. Det här med att vara ny på jobbet är ju alltid spännande samtidigt som det är ganska energikrävande – men vilka proffs vi kommer att vara när traineeprogrammet är klart! Under min breddningsperiod på Park & Natur har jag varit på två arbetsplatser. De första två veckorna var jag på Drift & Underhåll ner på Ringön. De resterande 6 veckorna har jag suttit på min traineekollegas plats på Planering & Förvaltning på Åvägen i Gårda. Det har varit spännande att se båda dessa sidorna av Park & Natur och jag har fått en bra bild av deras behov, förutsättningar och roll i staden, vilket jag visste mycket lite om innan min breddning.

"Ta chansen du med!"


Snart är det dags att söka till fjärde omgången av Framtidens samhällsbyggare! Detta är en chans som jag tycker alla ska ta, fortsätter Olivia. Jag började läsa Tekniskt basår på Chalmers 2010 och därefter civilingenjörsprogrammet Väg och vatten. Att jobba med trafik- och samhällsplanering har inte alltid varit självklart för mig, men efter att ha jobbat som trafikkonsult två somrar visste jag att det var det som jag ville göra. Men jag kände att jag ville få en mer helhetssyn och insåg att jag borde jobba på beställarsidan för att kunna följa hela samhällsbyggnadsprocessen. Konceptet Framtidens samhällsbyggare kändes helt perfekt, då man blandar utbildning, jobb och breddningsperioder på privata företag och offentliga organisationer. Detta är en mycket bra start på arbetslivet då man får se och prova flera olika roller, samt får ett stort nätverk. Något av det bästa med programmet hittills tycker jag är utbildningsdagarna, som har handlat mycket om personlig utveckling, ledarskap och gruppdynamik, avslutar Olivia.


Sista ansökningsdagen är 10 mars. Klicka här för att komma till ansökan.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion, European Media Partner

Fler artiklar