Weekly News

Ekonomi är grunden till en lyckad verksamhet

Fortbildning är ett sätt för företag att försäkra sig om att man alltid har rätt kompetens inhouse. För individen är det ett sätt att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.

I många medelstora företag har ekonomicheferna lång praktisk erfarenhet, men inga dokumenterade högre studier inom sitt kompetensområde. Man är expert på det egna bolagets ekonomi då man följt det sedan många år tillbaka. Bland högre chefer och VD:ar är man vanligen kompetent inom sitt område, men har inga ekonomikunskaper. Michael Andersson, grundare och VD på Taurus Ekonomiutbildning, upptäckte för fem år sedan, i sitt yrke som ekonomichef, att det på många företag fanns ett kunskapsgap att fylla. – Alla dessa duktiga chefer som inte kunde grunderna i ekonomi och blandade samman begreppen i kommunikationen med ekonomerna på företagen skapades en förvirring för alla parter, minns han.

Ur idén om ekonomi för icke-ekonomer föddes Taurus Ekonomiutbildning och numera är kursen ”Ekonomi för chefer” oftast fullbokad. Utbildningen innehåller både redovisning, logistik, lean samt retorik. Tonvikten ligger på praktiska övningar och deltagarna tar alltid med sig sina egna årsredovisningar oavsett om de kommer från privata bolag, kommuner eller statliga myndigheter. På så sätt blir utbildningen mer intressant för deltagarna som kan relatera till den egna verksamheten på ett affärsmässigt sätt, som då får reda på var de stora pengarna går att tjäna. Med hjälp av analyserna går man igenom varje nyckeltal, kan se styrkor och svagheter för varje bolag. Genom att förstå nyckeltalen, bryta ner dem på omsättning, resultat, vinstmarginal blir innebörden av de månatliga ekonomirapporterna hanterbar och begriplig för alla. Mindre grupper om max tio till tolv deltagare möjliggör en bra diskussion och ett forum där alla kommer till tals och kan lära av varandras exempel.

De roller som är hetast i dag på arbetsmarknaden fanns inte för några år sedan. Det kontinuerliga lärandet har blivit ännu viktigare, enligt Lisa Gunnarsson, Nordenchef på LinkedIn. Detta gäller såväl om man vill klättra inom bolaget som om man söker nya utmaningar på andra företag. Utbildning är inte något som slutar när man tar examen, utan är en del av ett livslångt lärande. Det blir allt vanligare att krav ställs både av arbetsgivaren och anställda på fortbildning och fördjupning inom någon specialkompetens när som helst under yrkeslivet, berättar Deana Ekberg Nannskog på Lund University Commissioned Education (LUCE).

En utbildning som sker under karriären ska vara en långsiktigt lönsam investering, såväl för företaget som för deltagaren, menar Michael Andersson. – Den största vinsten är en ökad förståelse för ekonomi. Det enda förkunskapskravet är insikten om att det man gör bra i dag kan man göra bättre i morgon. Den typiska deltagaren är mellan drygt 20 till knappt 60 år, men medelåldern ligger på 30–35. Vissa har bara gått grundskola men är väldigt duktiga på det de gör. Generellt är det 70–80 procent kvinnor på kurserna och de är väldigt ambitiösa. Jag ser ett enormt engagemang och motivation, speciellt bland kvinnliga kursdeltagare med invandrarbakgrund. Effekten av att gå den här utbildningen är att företaget får en kompetenshöjning och för deltagarna öppnar sig ofta nya karriärmöjligheter inom företaget, avslutar Michael.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar