Weekly News

Lars Thonning HÄLSA & SPORT

Det är på banan det händer

"Vi har några grundläggande idéer som ligger till grund för vår verksamhet."

Fastigheten ligger i kanten av det som i Vellinge kallas för det Norra industriområdet. Flashigt och golfigt? Nej, inte direkt. Till vänster hittar vi en billackeringsfirma, till höger ett danskt företag som säljer grilltändare. Konstigt? Nej, inte alls. Golfstore äger fastigheten, hyr ut och sänker sina egna kostnader. Det är precis som hela idén med Golfstore. Smarta inköp och goda affärer för sina medlemmar och dess kunder i de sex länder de verkar i.

Golfstore är en sammanslutning av 175 engagerade golfpros i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Österrike och Holland. Gemensamt för deras verksamhet är att den ligger vid en golfbana, en drivingrange eller på annat sätt har direkt anslutning till en golfklubb.

Golfstores historia går tillbaka till 1973 då ett 25-tal golfpros bildade Progruppen. Allt för att kunna ställa högre krav på sina leverantörer, etablera en ny prissättning och skapa gemensamma marknadsaktiviteter. 1983 bytte man namn till Golfstore och har sedan dess växt i både med och motvind.

– Vi har några grundläggande idéer som ligger till grund för vår verksamhet, berättar Lars Thonning, som varit VD sedan 2004. Idéer som vi inte ruckar på. Vi vet att de fungerar och att det är svårt för våra konkurrenter att kopiera.

Lars Thonning är själv golfproffs i grunden och har, berättar han med viss stolthet, vunnit pengar på Europatouren. Han var också VD för dåvarande Scandinavian Masters, nu Nordea Masters i sju år. Så han kan sin golf.

– Det var inga stora summor, skrattar han, men det är viktigt att alla vi som jobbar här har förståelse för golfen och vad som är viktigt för golfaren, vare sig den är ung, gammal, proffs eller amatör, säger han.

Vad är det så som skiljer Golfstore från andra kedjor som Dormy, Stadium och internetbutiker som till exempel Sportamore.

– Vi finns alltid vid golfbanan, säger Lars. Det viktigt att kunna testa klubbor och utrustning i rätt miljö. Antingen på drivingrangen eller direkt ute på banan. Vi är starka i våra inköp, har gemensam marknadsföring, prisgarantier, ett bra bonussystem och vi bjuder våra medlemmar och kunder på mycket kunskap.

I en Golfstore-butik finns det alltid minst en, ofta flera, PGA-utbildade teaching pros som har koll på produkterna, är uppdaterad, och som kan ge råd till både spelare och kunder.

– Det är väldigt viktigt att kunderna blir nöjda med det de köper. Vi finns ju där på klubben. Det är personlig försäljning det handlar om, berättar Lars Thonning. Vi har hållit på i 42 år och trots att marknaden varit vikande ökar vi hela tiden. Tror att det är den gamla sanningen om att ”erfarenhet inte går att plagiera”, som regerar.

Dela artikeln

Journalist

Göran Nordqvist

Fler artiklar