Weekly News

Bioresonansterapi räddade Ernst

Hästen Ernst led av såväl bandmask som spolmask och blodmask. Även när parasiterna avhjälpts med konventionell veterinärmedicin led han av ständig förstoppning i blindtarmen och svår gasbildning som gjorde att han endast kunde äta väldigt lite och magrade drastiskt. Som om inte det vore nog fick han Borrelia och Anaplasma och vistades två månader på djursjukhus. Anna Svensson, ägare till Ernst, fick tips av en nöjd kund vars hund fått behandling med BICOM bioresonansterapi hos AniWaves.

– Elva behandlingar senare mår Ernst jättebra och har återfått sitt forna välmående, berättar Anna.

Bioresonans är en energimedicinsk metod där man jobbar med hälsa och ohälsa utifrån ett perspektiv av frekvensinformation. Teorin går ut på att all materia svänger utifrån en viss frekvens, att alla organ och celler har sin egen frekvens. Bioresonansterapi hjälper till att återupprätta kroppens energibalans och stimulerar den naturliga självläkningsprocessen. Olle Svensson, ansvarig för Bicom-Norden, säger att det som är unikt med BICOM-utrustningen är att maskinen samlar in information från patientens egna frekvenser, vilket gör terapin träffsäker och individanpassad. Med bioresonansterapi kan man upptäcka energiblockeringar från gamla skador, efter operationer, fysiska låsningar, men även kvarvarande problem som härrör från exempelvis bakterier, parasiter, virus, tungmetaller eller födoämnen. Resultatet knyts sedan ihop med patientens sjukdomshistoria och en passande terapiplan utarbetas.

Behandlingen görs genom att små elektroder som hämtar in information fästs på patienten och en stor magnetmatta som sänder ut elektromagnetiska frekvenser läggs, vanligen på ryggen på djuret. Djuren slappnar av under behandlingen av de lågfrekventa vibrationerna. Behandlingen är ett komplement till veterinärmedicin och fungerar exceptionellt bra när man ska förstärka immunförsvaret efter infektion, men även vid akut och kronisk skadeproblematik, menar Karin Sjöberg, Leg Djursjukvårdare och behandlingsterapeut på AniWaves. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar