Weekly News

Benskörhet blir allt vanligare. SENIORLIV

Benskörhet allt vanligare

Benskörhet blir allt vanligare, delvis beroende på att människor lever längre i dag. Sverige har högst antal drabbade i världen.

 "Vid 80 års ålder har över 40 procent av kvinnorna benskörhet."

Mattias Lorentzon, forskare och professor i geriatrik samt läkare på osteoporosmottagningen i Mölndal, svarar på frågor om benskörhet.

– Vid 80 års ålder har över 40 procent av kvinnorna benskörhet. Problemen uppstår när man får frakturer. Varannan kvinna och var fjärde man drabbas av frakturer någon gång och genetiken spelar stor roll. Svenskarna är det folk som drabbas mest i världen.

Vilka är de vanligaste frakturerna?

– 70 000 frakturer om året beror på benskörhet varav 18 000 är höftfrakturer och 15 000 är kotfrakturer berättar Mattias.

Medelåldern för höftfraktur är över 80 år och patienterna lider ofta av andra sjukdomar, vilket gör operation och rehabilitering komplicerad. Man kan drabbas av blodproppar, blödningar och immobilisering när man opereras vilket leder till att överdödligheten är betydande första halvåret efter en höftfraktur och 20 procent är döda inom ett år. Kotfrakturer kommer smygande och är underdiagnostiserade, man beräknar att bara 25-30 procent får en diagnos. Enligt Mattias är andelen så låg på grund av att man oftast inte röntgar ryggen på äldre människor, och kotfrakturer kommer inte av att man ramlar utan det kan räcka med att man böjer sig för att de sköra ryggkotorna ska gå sönder.

För att förebygga benskörhet ska man träna som barn och ung, och se till att äta mejeriprodukter och varierad kost. Benbrott kan förebyggas genom att man minskar fallrisken i hemmet – tar bort lösa mattor och sladdar, har nattlampa, bra synhjälpmedel och bra synskärpa. Eftersom blodtrycket sjunker vid 80 års ålder är det viktigt att man får sin dosering av blodtrycksmedicin justerad, då för hög dos leder till yrsel som i sin tur orsakar fall. Balansträning är ett annat sätt att minska fallrisken. FRAX är en riskkalkylator på internet som kan användas gratis av privatpersoner och vårdpersonal. Här tar man med olika riskfaktorer som ärftlighet, tidigare benbrott, läkemedel och ålder.

För samhället är osteoporosfrakturer där man blir liggande länge på sjukhus, det tillstånd som kostar mest näst efter stroke. Här är det viktigt att vi får en förändring, då allt pekar på att vi kommer att ha nästan dubbelt så många åttioåringar om 20 år, menar Mattias. Sedan 2012 finns riktlinjer för att hitta patienterna, riskkalkylera och behandla dem med högst risk. Besparingen beräknas bli cirka 200 miljoner per år tack vare att vi i Sverige då kan undvika 3200 frakturer årligen med dessa vårdrutiner. Patienter över 50 som drabbas av fraktur ska utredas och riskbedömas samt vid behov erbjudas behandling för att slippa drabbas av fler frakturer. De som är i riskgruppen får genomgå en bentäthetsmätning och nu finns även effektiva läkemedel mot benskörhet, bland annat ett dropp som ges en gång per år för att stärka skelettet och kan minska risken för benbrott med 70 procent. Västra Götaland är ledande i landet med att satsa på denna typ av vårdkedjor, men än finns det mycket kvar att göra, avslutar Mattias.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Andreas Ellhar

Fler artiklar