Weekly News

Almedalsveckan lyfter boendesituationen

På årets Almedalsvecka står äldrefrågor i fokus på flera seminarier, bland annat på ”Ett gott liv hela livet. Framtidens äldreomsorg – utmaningar och möjligheter”, som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. På seminariet diskuteras var och hur äldre vill bo, på vilket sätt boende för äldre utformas och hur de planeras utifrån den nya nationella kvalitetsplanen.

Ett annat seminarium, med rubriken ”Hur ser vi till att det finns skolor och äldreboende åt alla?” är inriktat på att behovet av bland annat äldreboenden ökar i takt med att allt fler bostäder byggs. Frågan är hur mycket av detta kommunerna mäktar med och hur behoven egentligen ser ut. På seminariet diskuteras även vem som ska bygga och finansiera morgondagens samhällsfastigheter och hur kommuner kan säkerställa kvalitet och funktion när någon annan bygger. Det här är bara några exempel på seminarier som på olika sätt tar upp frågan kring framtidens boende för äldre under Almedalsveckan.

På seminariet diskuteras även hur vi ska kunna täcka behovet av personal med rätt kompetens inom äldreomsorgen. Ett annat seminarium, med rubriken ” Äldreboende 2030 – Hur utformar vi framtidens goda äldreboende?” arrangeras av Hemsö Fastighets. Här fokuserar man på de faktorer som bidrar till att det ställs högre krav på våra äldreboenden i framtiden. Frågor som tas upp är hur vi ska bygga hållbart, vad för typ av äldreboenden vi vill ha och vilka behov operatören har.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar